RZI

O firmie

07 lipiec 2015

OFERTA

Zapraszamy  do korzystania  z  naszych usług  w zakresie powiernictwa inwestycyjnego, nadzoru inwestorskiego, przygotowania dokumentacji projektowej, przeprowadzenia procedur udzielenia zamówień publicznych na roboty budowlane, usługi i dostawy inwestorskie.

1.Przygotowanie i projektowanie inwestycji

   Oferujemy załatwienie spraw terenowo-prawnych, zlecenie i nadzór nad pracami projektowymi jedno lub wielobranżowymi, w tym: kontrolę uzgodnień, terminowości, kompletności spływu dokumentacji, a także opracowanie kosztorysów inwestorskich.

2.Przygotowanie i przeprowadzenie postępowań w sprawie udzielenia zamówień publicznych, na roboty budowlane, projektowanie, dostawy inwestorskie- we współpracy ze zleceniodawcą oferujemy:

- przygotowanie i ogłoszenie procedury,

- uczestniczenie w pracach komisji przetargowej,

- analiza ofert z przedstawieniem wniosków zleceniodawcy,

- przygotowanie i kontrola realizacji umowy z wykonawcą.

3.Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji, w tym:

- wprowadzenie wykonawców na budowę,

- nadzór inwestorski we wszystkich branżach nad realizacja robót w zakresie wbudowanych materiałów i urządzeń, wykonywania prac zgodnie z projektem, wiedzą techniczną i obowiązującymi normami,

- kontrola zaawansowana prac i zgodności z harmonogramem,

- monitorowanie płatności za wykonane prace,

- nadzór nad przebiegiem okresu gwarancji i rękojmi zrealizowanej inwestycji.

4.Procedury odbiorowe inwestycji

- przeprowadzenie odbiorów częściowych,

- zorganizowanie i przeprowadzenie odbioru końcowego z organami wymienionymi w Prawie Budowlanym,

- uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu.

5. Wykonujemy przeglądy roczne i pięcioletnie budynków zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994r. ( z późniejszymi zmianami), art. 62 ust.1 pkt.; art. 62 ust. 1 pkt.2; art. 62 ust.1 pkt.3; art.62 ust.1 pkt.4:

     
  • budowlane
  • sanitarne (wentylacji mechanicznej, grawitacyjnej, c.o. c.w.u, z.w.u, kan, urządzeń służących ochronie środowiska )
  • instalacji elektrycznej i piorunochronnej wraz z pomiarami
  • instalacji gazowej wraz z próbami szczelności
  • w zakresie sprawdzenia stanu technicznego kotłów z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów
  • uzupełnienie, przeszkolenie w prowadzeniu, jak i założenie Książki Obiektu Budowlanego

6. Obsługa finansowa inwestycji zgodnie z ustawą o rachunkowości

   Kompleksowe prowadzenie finansowe inwestycji wraz z gospodarką materiałową, rozliczeniem i przekazaniem środka trwałego zleceniodawcy.

   Oferowane usługi świadczymy dla wszystkich rodzajów obiektów, budynków i budowli w zakresie budownictwa: mieszkaniowego wielorodzinnego i jednorodzinnego, rekreacyjnego, oświaty i sportu, służby zdrowia, handlu i usług, komunalnego – uzbrojenia terenów, oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody, kotłowni, dróg, mostów i terenów zielonych, rekonstrukcji i konserwacji obiektów zabytkowych i innych.

O Firmie

      Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku Sp.zo.o. to  30 lat doświadczenia w prowadzeniu i obsłudze inwestycji i usług budowlanych.

       Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku powstał 10 maja 1982 roku, a w obecnej formie prawnej funkcjonuje od 28 maja 2003 roku na mocy porozumienia  Zarządu Województwa Pomorskiego i Gminy Miejskiej Słupsk o przekazaniu Zakładu oraz  Uchwały Nr XII/99/03 Rady Miejskiej w Słupsku o utworzeniu Zakładu Budżetowego Gminy Miejskiej Słupsk pod nazwą Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku.

      Z dniem 02.07.2010r. na mocy Uchwały nr LI/787/10 Rady Miejskiej w Słupsku został przekształcony w jednoosobową Spółkę pod nazwą Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku Sp. z o.o.

      Zatrudniamy na umowy o pracę wyspecjalizowaną kadrę składającą się z 20 osób w tym: inspektorzy nadzoru wszystkich branż, specjaliści w zakresie zamówień publicznych oraz specjaliści obsługi  finansowej prowadzonych inwestycji w ramach wszystkich dostępnych funduszy  krajowych jak i funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Kwalifikacje pracowników podnoszone są na bieżąco poprzez uczestnictwo w licznych szkoleniach. Inspektorzy nadzoru posiadają bogate doświadczenie zawodowe, są członkami Izby Inżynierów Budownictwa, posiadają uprawnienia do zarządzania budową wg warunków kontraktowych FIDIC.

     Dysponujemy ugruntowaną współpracą z wieloma innymi specjalistami, nie będącymi stałymi pracownikami naszej firmy, korzystając z ich wiedzy, umiejętności i doświadczenia.               

     Zapewniamy kompleksową obsługę inwestycji, doradztwo techniczne oraz pomoc
w każdej sprawie wynikającej z prowadzonych zadań. Prowadzimy również na zlecenie gospodarkę finansową i materiałową według zasad określonych w przepisach o rachunkowości i finansach publicznych.

   Z dniem 01 lutego 2012 roku Spółka przejęła zorganizowaną część przedsiębiorstwa wraz z częścią pracowników z Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej w Słupsku w zakresie nadzorów obiektów stanowiących własność Miasta Słupsk i wspólnot mieszkaniowych.

ZARYS HISTORYCZNY

01 maja 1982 roku na mocy Zarządzenia nr 3/82 z  dnia 10 maja 1982 roku  przez Dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Budownictwa w Słupsku został utworzony  Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku.

01 stycznia 1986 roku wyłoniony ze strukur pionu budownictwa Wojewódzkiego Zarządu  Inwestycji Rolniczych w Słupsku, Oddział Słupsk

01 stycznia 1999 roku  Uchwałą sejmiku Województwa Pomorskiego Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku został przekazany dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

28 maja 2003 roku na podstawie porozumienia o przekazaniu RZI pomiędzy Marszałkiem Województwa Pomorskiego a Prezydentem Miasta Słupska Uchwałą Nr XII/99/03 Rady Miejskiej w Słupsku utworzono Zakład Budżetowy Gminy Miejskiej Słupsk pod nazwą Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku.

02 lipca 2010 roku na podstawie Uchwały Nr LI/787/10 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 31 marca 2010 roku przekztałcono w jednoosobową Spółkę ze 100% udziałem Gminy Miejskiej Słupsk pod nazwą Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku Sp. z o.o., która kontynuuje dotychczasową działalność zakładu.

 

Inwestorzy

Centrum Informacji Turystycznej – „Ziemia Słupska”

Gimnazjum nr 1 im. Roberta Schumana w Słupsku

Gimnazjum nr 2 im. Ks. Jana Twardowskiego w Słupsku

Gmina Miejska Słupsk

Gmina Bytów

Gmina Damnica

Gmina Miastko

Gmina Kobylnica

Gmina Lębork

Gmina Miejska Łeba

Gmina Potęgowo

Gmina Postomino

Gmina Sławno

Gmina Smołdzino

Gmina Trzebielino

Gmina Miasto Ustka

Lasy Państwowe w Nadleśnictwach Sławno i Ustka

Nadleśnictwo Miastko

Nadleśnictwo Warcino

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Koszalinie

Młodzieżowy Dom Kultury w Słupsku

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku

Polska Filharmonia Sinfonia Baltica w Słupsku

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Słupsku

Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku

Sąd Okręgowy w Słupsku

Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marynarza Polskiego w Damnicy

STAKO Słupsk

Sydkraft EC Słupsk Sp. z o.o.

Teatr Lalki Tęcza w Słupsku

II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Słupsku

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Słupsku

Zespół Szkół Agrotechnicznych im. Władysława Reymonta w Słupsku

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Słupsku

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Słupsku